ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο :

* Δωρεάν περιήγηση του νησιού του Πόρου, με αυτοκίνητο.

* Επίσης δωρεάν ποδήλατα για μία μέρα, για την εξυπηρετησή σας.